Dec 24, 2013

Erick Sihotang - SO RA MANGOLI


Erick Sihotang - SO RA MANGOLI


Voc : Erick Sihotang
Cipt : Posther Sihotang
Unang be sai marsak hoinang
Mamereng ahu anak sinuan beumon
Naso marhasohotan i inang
Na sai lalap diparlalapan i
Nasai toktong masada-sada bulungi

Huboto do inang da naburju
Bagas ni holso ni roham tu anakmon
Alai so boi dope tarbaen ahu
Na lao manggohi na dirohami
Sabar ma jolo ho inang da naburju

Ai dang naso huparohahon sasude da podami
Nasai marsuru ahu inang asa mangoli
Ai tung dao dope huroa sirokkap ni tondikki
Mambaen ahu songonon so ra mangoli
Sipata ma manetek ilukki
Molo sai huingot lakkaki da inang
Nasa diboto ho doi inongku
Malala do rohakku dibagasan

Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon