Jan 22, 2014

Marlen Manroe - DANG TARBOLUS AHU ITO

Marlen Manroe - DANG TARBOLUS AHU ITO


Vocal : Marlen Manroe


Dang tarbolus au ito rura hangoluan on.
Molo so ias roham lao mandongani au.
Dang na tardalani ahu dao ni dalani.
Molo so rap hita nadua hasian.
Ai so margogo ahu holan sasada ahu.

Tung holong ni rohami tamba ni gogoki.
Dalan hu lao mangalugahon solukki.
Asa tung sahat ahu tu nahuparsitta i.
Na lao patoguhon ari parpadanan i.
Ho manian ito nagabe rokkap hi.

Nungga tung ho ito na dapot rohakku.
Dung pajumpang dohot ho.
Holan tuho nama sihol ni rohakku hasian.

Unang pasombu ahu diago arsak i.
Togihon ma ahu ito jonok tu lambung mi.
Unang paloas ahu diangan-angan ki.
Ulosi ma ahu ito marhite holong mi.
Ulosi ma ahu asa tung sonang rohakki.

Nungga tung ho ito na dapot rohakku.
Dung pajumpang dohot ho.
Holan tuho nama sihol ni rohakku hasian.

Unang pasombu au diago arsak i.
Togihon ma ahu ito jonok tu lambung mi.
Unang paloas ahu diangan-angan ki.
Ulosi ma ahu ito marhite holong mi.
Ulosi ma ahu asa tung sonang rohakkiComments
0 Comments


EmoticonEmoticon