Jan 22, 2014

DOS DO NAKKOKNA

Trio Amsisi 2000 - DOS DO NAKKOKNA


Vocal : Trio Amsisi 2000
Cipt : Iran Ambarita

Unang ho mandele jala unang marsak
Molo pittor ro akka sitaononi
Ikkon sabar do lao manaon sude
Nang parsorion do angka sude sidangoloni
Sai ulama angka nadenggan
Sai padao ma molo tung adong pe namanusai pingkiranmi
Asa sonang roham, asa sonang roham
Lao mangula sasude angka ulaon siganup ari i

Molo sabar doho jala burju-burju ho lao
Mangula akka siulaonmi
Ndang tagamon sodapotmu sasude angka napinarsinta ni rohami
Denggan ma nang parngoluanmu
Jala sonang nang pikkiranmi so hari horian i

Jala angkup ni i unang ginjang roham
Unang ma leas roham mangida jolma namauas namale

Dosdo nangkokna jala dos do nang tuatna
Anggo diparngoluanon
Molo sinuan kacang, kacang do natubu
Molo sinuan gadong, gadong do natubu
Molo sinuan na denggan, sai nadenggan do na ro
Molo sinuan na naroa, sai naroa do naro

Dibaheni ulama angka nadenggan
Jala sai urupi angka jolma na mauas na male
Dohot na loja na gale
Asa denggan sude, asa retta sude
Ai ido dihalomohon ni Tuhan i

Molo sabar doho jala burju-burju ho lao
Mangula akka siulaonmi
Ndang tagamon sodapotmu sasude angka napinarsinta ni rohami
Denggan ma nang parngoluanmu
Jala sonang nang pikkiranmi so hari horian i

Jala angkup ni i unang ginjang roham
Unang ma leas roham mangida jolma namauas namale

Dosdo nangkokna jala dos do nang tuatna
Anggo diparngoluanon
Molo sinuan kacang, kacang do natubu
Molo sinuan gadong, gadong do natubu
Molo sinuan na denggan, sai nadenggan do na ro
Molo sinuan na naroa, sai naroa do naro

Dibaheni ulama angka nadenggan
Jala sai urupi angka jolma na mauas na male
Dohot na loja na gale

Dibaheni ulama angka nadenggan
Jala sai urupi angka jolma na mauas na male
Dohot na loja na gale
Asa denggan sude, asa retta sude
Ai ido dihalomohon ni Tuhan i

Asa denggan sude, asa retta sude
Ai ido dihalomohon ni Tuhan i


Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon