Jan 16, 2014

Simanjuntak Star - NA MACCAM MANA DO

Simanjuntak Star - NA MACCAM MANA DO


Vocal : Simanjuntak Star


Ai ai ai namassam mana do, dibikkin kau nona
Mambuat buat roha ni saya, holan tu yu

Ai ai ai namassam mana do, dibikkin kau nona
Mambuat buat roha ni saya, holan tu yu

Begitu banyak ledis ledis yang kukenal
Tapi hanya kau yang terpangan rohakku
Namassam mana do, namassam mana do
Dibikkin kau nona

Begitu banyak ledis ledis yang kukenal
Tapi hanya kau yang terpangan rohakku
Namassam mana do, namassam mana do
Dibikkin kau nona

Ai ai ai namassam mana do, dibikkin kau nona
Mambuat buat roha ni saya, holan tu yu

Ai ai ai namassam mana do, dibikkin kau nona
Mambuat buat roha ni saya, holan tu yu

Begitu banyak ledis ledis yang kukenal
Tapi hanya kau yang terpangan rohakku
Namassam mana do, namassam mana do
Dibikkin kau non

Begitu banyak ledis ledis yang kukenal
Tapi hanya kau yang terpangan rohakku
Namassam mana do, namassam mana do
Dibikkin kau nona

Begitu banyak ledis ledis yang kukenal
Tapi hanya kau yang terpangan rohakku
Namassam mana do, namassam mana do
Dibikkin kau nona

Namassam mana do, namassam mana do
Dibikkin kau nona

Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon