Feb 26, 2017

BORHOS (NA SUMURUNG)

Tags

BORHOS (NA SUMURUNG)


BORHOS (NA SUMURUNG)


Parhitean di ngolum…tangiangmi do…
Sulu di ngolumi,sondang ni ngolumi,Di Tuhan I do
Dongan na loja…na marsak roha
Unang be sai mabiar,unang be sai holsoan
Martangiangma…

*
Pa pos ma roham…di hasiangan on
Dang ala arta I, manang pangkat I,Nang sihumisihi
Soala ni gogo mi,soala ni sere i
Ngolum na ummarga I, na sumurung i
Ima tangiangmi…

Reff:

Borhos ma ngolumi…
Borhos nang lakkami
Nang di arian nang di bodari,
Martangiangma..

Parhaseang tikkimi..
Parhaseang gogomi
Nang pandaraman mi nang parsamotanmi
Borhos di tangiangmi…


Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon