Feb 26, 2017

Dompak Sinaga - Motto Humbahas

Dompak Sinaga - Motto Humbahas


Motto Humbahas
Cipt.Dompak Sinaga

Dihamajuon sisaonarion ale akka dongan
Ai nunga tung dao be hita hatinggalan
Di parngoluon dohot di Parbinotoan
Ihut muse do tading nang di Pembangunan

*
Ai soadong be sisuruon lao paulihon i
Ia so hita on sude namanghilala
Marsiurupan ma hita marsitoguan
Ai rim ni tahi do napasaut ulaon

Reff:
Laos taras-ras ma nasa ngolutta
Unang marnaloja marsiajar
Ringgas ma hitaon mula-ulaon
Jala tagomos ma lao martangiang…

Unang tajujur hahurangan ni donganta
Rap paturehon hita molo tung pe sala
Rappak mangangkat hita on rappak manimbung
Asa tung dapot hita hasonangan i
Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon