Feb 23, 2017

El Trio - Dingat Ma Ari Partubuhmu

El Trio - Dingat Ma Ari Partubuhmu


El Trio - Dingatma Ari Partubuhmu
Cipt : St AK Saragih
Arr : Noah Sumbayak
ingat ma ari partubuhmu in
aha pelang dong naboi tarboban roh huhasiangan on
sondahon sukkup ni nidonganmu
halani pandei janah jimot ham paiduk-idukhon in

ulang ham lupa pondok tumang do tikki
marguro-guro bai tanoh pamolusan
soppong roh udan na so hasaongan
aha pelang tarboban in

halani aima jaga tumang ma hita
ulang tarlalap bai rosuh ni dunia
sidearan tundalhon haganupan in
parayak ma Tuhanta in

ho....ho....ho....

Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon