Feb 24, 2017

El trio - I Lobei Mu Tuhan

El trio - I Lobei Mu Tuhan


Voc : El Trio (Nani, Viona, Ningsih)
Cipt : St Mahmudin Purba SE. MM
I lobei mu Tuhan talar do haganup
seng dong na lingot
I lobei Mu TUhan tangkas do haganup
seng do na sungkot...

pangabak...
panlakkah...
parsahap ge parlahou
lang dong pasangapkon goranMu
lang dong pamalaskon uhurMu

tonduyMu ma namarsora bai uhurhon
mangajari, mamodahi au

paubah paubah au Tuhan
bere uhur nabayu
holong Mu ma na manggoki goluhkon
mangajari ganup pikkirankon

paubah-paubah ham Tuhan
bere uhur nabayu (2x)

Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon