Feb 24, 2017

Hupasirsir Uhurhon Tuhan

Hupasirsir Uhurhon Tuhan


Hupasirsir uhurhon Tuhan,
marhitei tonduyMu,
Manombah Ham...

Ai na roh do au Bamu Tuhan,
unduk i lobeiMu,
Manombah Ham...

Urasi Ham ma hanai on Tuhan,
Ganup pagoriMu, na humpul on
Sai padas Ham hataMu Tuhan,
bennami on ganup..

Reff:
HataMu Tuhan, sihol jaloonku,..
Ai pitah hataMu, gabe hagoluhan ni tonduyhu
HataMu Tuhan, patoguh uhurhu...
Sai padas Ham hataMu Tuhan, bennami on ganup


Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon