Feb 23, 2017

Jerri Fernando Simarmata - Bapa Pakon Inang Nabujur

Jerri Fernando Simarmata - Bapa Pakon Inang Nabujur


Voc ; Jerri Fernando Simarmata
Cipt ; Diateitupa J.F.Simarmata
ale inang.... ale bapa
si paruhur nalang mar pusa
nasiam do makkaholongia ua
nassiam do, sihop-hop nami niaombah mom

ale inang.... ale bapa
na gabe tuhan na taridah ni mata
nassiam do si pangguruon in
nassiam do, pahotkon paruhuran nami on

lang dong age aha sibaenan nami
laho manggattihi, holong nassiam in
ipasangap hanami nassiam
irik itonggohon hanami homa hu hu wu w wuwuwu

sai andohar ma sayur matua ma nassiam
boi paidah-idah hanami niombah mon
boi mambere podah bai ganup ginoppar mon
hoo woo oooo

tomburni pinarsitta, atupni nitak siang-siang
sai angur iutong, logou hun anggoni an
sayur matua ma nassiam bapa inang
sai tong ma i haholongi tuhan

ale inang.... ale bapa
na gabe tuhan na taridah ni mata
nassiam do si pangguruon in
nassiam do, pahotkon paruhuran nami on
lang dong age aha sibaenan nami
laho manggattihi, holong nassiam in
ipasangap hanami nassiam
irik itonggohon hanami homa hu hu wu w wuwuwu

sai andohar ma sayur matua ma nassiam
boi paidah-idah hanami niombah mon
boi mambere podah bai ganup ginoppar mon
hoo woo oooo

tomburni pinarsitta, atupni nitak siang-siang
sai angur iutong, logou hun anggoni an
sayur matua ma nassiam bapa inang
sai tong ma i haholongi tuhan

Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon