Feb 25, 2017

Sapna Aria Sitopu - Misir Ma Ham

Sapna Aria Sitopu - Misir Ma Ham


Voc : Sapna Aria Sitopu
Cipt. Alen Sarta Saragih

Misir ma ham botou hu nadaoh
Ulang ham lupa mardingat au
Saingatanmu ma janjita
Janji padanta nadua

Horas horas ma ham botou i padalanan
Sonai homa namin au na tading
Selamat jalan ma ibamu
Selamat tinggal ma ibakku

Ulang lupa ham mardingat au
Alogo marombus dalanni tonah
Anggo masihol holi ham...am
Tatap ma bani bulan purnama

Horas horas ma ham botou ipardalanan
Sonai homa nami au na tading
Selamat jalan ma i bamu
Selamat tinggal ma ibakkuComments
0 Comments


EmoticonEmoticon