Feb 25, 2017

Vita Girsang - Inang Tatap Ma Au

Vita Girsang - Inang Tatap Ma Au


Voc : Vita Girsang
Cipt : Lamser Girsang

O inang tatap ma au
au borumon nasada on
naha hinan partubuhanku
mase hutaron na sombuh on
domma songon turi-turian au
ai lang adong marhaujungan
hupokkuthon do makkorja inang
soya do in ganupan in

ai domma bois haganupan
husari na sadokah on
aha pelang adong na tading
roh homa naborit
buei do na marsitaronan inang
ai lang adong na songon au
hubani ise hupatugah inang
sada pe lang parholong in

marsuhap suhap iluh au inang
inda arian naige borngin
lungun ni on sombuh ni on inang
au boru mon nasada on

Paris paris ni udan in inang
inda palandit-landit dalan
borit ni on hape untungan on
inda pa arsik-arsik badan

Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon