Mar 3, 2017

Dewita Purba - Pajenges Simalungun

Dewita Purba - Pajenges Simalungun


Voc : Dewita Purba - Pajenges Simalungun
Cipt : Angelo P.K Purba
Horas Simalungun
Horas ma hita haganupan
na ihuta 'ge na i parlajangan in

Horas Simalungun
andohar ma hita ganupan
torhis ronsi sayur matua

dear do pangabak ni,
sitonggoron do rupani
ai ma tanda ni halak simalungun
lampeido panortor ni
landur homa do pandoding ni
sonai ma anggo halak simalugun

**
naingat ma da, sauhur ma da
lao pajenges-jengeskon simalungun
o aloya..

ija pe hita on marianan ale..
sai hot do tong adat ni Simalungun

naingat ma da, sauhur ma da
lao pajenges-jengeskon simalungun
o aloya..

ija pe hita on marianan ale..
sai hot do tong adat ni Simalungun

Horas Simalungun
Horas ma hita haganupan
na ihuta 'ge na i parlajangan in
Horas Simalungun
andohar ma hita ganupan
torhis ronsi sayur matua

lam lam do parsahap ni
banjei banjei do parhorjani
ai ma tanda ni Halak Simalungun

bagas do pambotohni
janah toguh do bai adat ni
sonai ma anggo halak Simalungun


Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon