Mar 8, 2017

Jhon Elyaman Saragih - Ahama Tuturhu

Jhon Elyaman Saragih - Ahama Tuturhu


Voc :  Jhon Elyaman Saragih

hu...hu...hu..,

au do na tarkabar
markawan pakon ham
soppat sariah hita nadua
dua gabe sada hita ibagas riah
hape nuan nasada gabe dua ibahen ham

 #
soppong songgot ma uhur
manangar baritamu
anggikin do na sadokahon
namanandangi ham
aha be nani turi-turihonon ku
malia ma au mangkawahkon
bohimu

botou destri pos ni akal min nasahira
botou desrti balosi au lo sahalinari
ganup namasaon bamu ma huondoskon
martutur aha ma use holi au
botou nasahira

Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon