Mar 12, 2017

Maaf Deh Ito

Lumban Batu Sister - Maaf Deh Ito


Voc : Lumban Batu Sister


maaf deh ito, sorry deh ito
maaf deh ito, sorry deh ito

ai molo songonon do
ai molo songonon do
pangalahom ale ito

dang sanggup ahu ito
marhamlet dohot ho
dang sanggup ahu ito
mardongan dohot ho

maaf de ito, sorry deh ito
maaf de ito, sorry deh ito

so gok dope sabulan
hita marsitandaan
nungnga godang pangidoanmu

sattabi ma di ho ale ito
dang tarbahen ahu margaul dohot ho

lului ma, lului ma
lului ma na asing da ito
terus terang, terus terang
ise ma na tahan mardongan dohot ho

ai holan hepeng do, ai holan hepeng do
di roham ale ito
ai holan hepeng do, ai holan hepeng do
di roham ale ito

maaf de ito, sorry deh ito
maaf de ito, sorry deh ito

so gok dope sabulan
hita marsitandaan
nungnga godang pangidoanmu

sattabi ma di ho ale ito
dang tarbahen ahu margaul dohot ho

lului ma, lului ma
lului ma na asing da ito
terus terang, terus terang
ise ma na tahan mardongan dohot ho

ai holan hepeng do, ai holan hepeng do
di roham ale ito
ai holan hepeng do, ai holan hepeng do
di roham ale ito

maaf de ito, sorry deh ito
maaf de ito

maaf de ito, sorry deh ito
maaf de ito
Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon