Mar 20, 2017

Masputra Pas - Medina Anduang Ni Tunas

Masputra Pas - Medina Anduang Ni TunasLeng dongung di simanangingku
Sude holo holong ni inang pangittubu
Dua pulu taon na salpu
Tarsongon potangi dope dirohangku
Tabayang muse dimatangku
Jasadmu na tarbujur kaku dijolongku
U haol godangkon badanmi
Hape i doma inang baya pamunanmi

Dun sannari dope baru husadari
O... Tondikku
Paninggalkonmu
Di hami tunasmi
Suada hamulian i

*Magodang pe inang da hambasi
Na magodang dipangarit aritanmi
Magodang pe inang da pamatangki
Na magodang di parkancitan i

Sannari tinggal pusaramu doma
Inang pangittibu oh tondikku
Suada sannari pangaduanki
Doa doma nangkan hu panjatkan tu ilahi Robbi
Semoga taman surga dijadihonna diharoburanmi


Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon