Mar 20, 2017

Sudi Nasution Feat Samsuddin - Mulak Tu Panti

Sudi Nasution Feat Samsuddin - Mulak Tu Panti
Hu suan do baya da si hayu jati
Tubu doi baya da hayu harangan
Gumonan doma au... mulak tu panti
Kehe tu saba pe... marmotor sedan
Kehe tu saba pe... marmotor sedan

Hu cubo fo baya, kehe mangaranto
Tu kota medan sampe tu pulau Bayam
So unjuang dapot au baya karejo
Marbangunan ma ... baya partahan

Pulau jawa pe baya hu juru
Depot karejo... jadi kondektur
Hu sangko sarupo dohot direktur
Hapengani baya... kenek ni motor do au disuruh


Comments
0 Comments


EmoticonEmoticon